Account: CDA Westland

Nieuwe website voor het CDA Westland

Collectieve Daadkracht met Ambitie. Dat is waar CDA Westland de komende vier jaren voor staat.

Op de eerste plaats is er sprake van Collectiviteit in de plannen. Alleen samen en door het leggen van verbindingen zijn we in staat om het wonen, werken en leven in onze gemeente nog mooier en beter te maken. Daarnaast hebben we Daadkracht nodig. Alleen met mooie plannen komt de gemeente niet verder. De plannen moeten worden omgezet in concrete uitvoering. Ten slotte spreekt uit onze uitgangspunten en plannen ook een gezonde en realistische Ambitie. Deze ambitie, met de wetenschap dat de financiële middelen beperkt zijn, stimuleert creativiteit en genereert nieuwe ideeën en plannen.

Hierbij werkt CDA Westland aan de volgende speerpunten:

  • Een sterke economie waarbij ruimte is voor innovatie en ondernemerschap.
  • Een duurzame en vitale glastuinbouwsector.
  • Goede zorg voor alle mensen die dat nodig hebben.
  • Een veilig Westland; op het werk, op straat en thuis bij het gezin.
  • Het bieden van kansen en mogelijkheden voor de vele vrijwilligers die in Westland actief zijn.
  • Betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen en ruimte voor nieuwe woonvormen voor senioren.

Wat wij voor het CDA Westland hebben gedaan:

  • Ontwikkeling strategie website
  • Ontwerp & realisatie website

Wilt u meer weten over het CDA Westland? Ga dan naar www.cdawestland.nl
Wilt u alle materialen zien die we hebben ontwikkeld of heeft u andere vragen? Neem contact met ons op via mail of bel 06 -24 55 22 61

Wilt u ook weten of uw huisstijl past bij uw doelstellingen?

Account: Larossa Luxu… 10 november 2016 Account: Cornerstone … 3 januari 2017